Lambert-93 (EPSG:2154): Projected coordinates in Lambert on RGF93 (E, N)

LabelLambert-93 (EPSG:2154): Projected coordinates in Lambert on RGF93 (E, N)
URIhttp://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2154
--
Résolveur d'IRU du registre de MigCat - URI resolver for MigCat registry - Benoit DAVID 24/8/2016